Tłumacz języka migowego

W naszym punkcie serwisowym jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną oraz sprawną obsługę klientom niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Dzięki specjalistycznemu systemowi tłumaczeń online jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkie znaki znajdujące się w polskim systemie języka migowego. Tłumacz umożliwia przełożenie nie tylko języka ogólnego, ale również specjalistycznego, co pomaga zrozumienie kwestii związanych z budownictwem czy pracami remontowymi.